Η Εκδοτική – Διαφημιστική Εταιρία K & M ADVERTISING – ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των Εκδόσεων – Διαφημίσεων από το 2004.

Έχει ως κύριο σκοπό, με καθημερινή και αδιάκοπη εργασία, να παρέχει πλειάδα αυθεντικών πληροφοριών στους πολίτες μέσα από τους επαγγελματικούς της οδηγούς και συγχρόνως να προβάλει χιλιάδες επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα.

Επικοινωνία

Για επικοινωνία καλέστε στα τηλέφωνα 210 88 38 314/15/17