ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μεγιστοποιώντας τη συνεισφορά των επαγγελματικών καταλόγων στις επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Θέλουμε οι Επαγγελματικοί Κατάλογοι να συνενώσουν όλα τα πολύτιμα «κεφάλαια» της Ελλάδας, το ανθρώπινο δυναμικό, τους παραγωγικούς τομείς, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη γνώση, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, για τη δημιουργία ενός υψηλότερου βιοτικού επιπέδου για τη χώρα.
Η αποστολή μας
Αποστολή του ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ. είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και τις επιχειρήσεις.
Ο θεσμικός μας ρόλος
Ο ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ, ως κοινωνικός εταίρος από το 2022, εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο (διαδικτυακά στο ίντερνετ Directory), στην προώθηση επιχειρήσεων.
Παράλληλα, παραμένει συνεπής στο έργο του που περιλαμβάνει τον εποικοδομητικό διάλογο και τη συμβουλευτική προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των επιχειρήσεων, για τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των επιχειρήσεων στην εθνική οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.
Φορτώνει…