Προνόμια Μελών

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ στα Μέλη του έχουν ως πλαίσιο αναφοράς την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Συνδέσμου καθώς και
  • Δικτύωση
  • Συνεργασία
  • Προβολή
  • Ενημέρωση
Τα προνόμια που απολαμβάνουν τα Τακτικά Μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ:
Συμμετοχή: Τα μέλη ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων του Συνδέσμου καθώς έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε:
ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται ειδικά θέματα (φορολογικό, περιβάλλον, χωροταξία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπαίδευση/ ανθρώπινο δυναμικό  κλπ)
ανοιχτές περιφερειακές εκδηλώσεις και σε κλειστές Συναντήσεις Εργασίας μελών ανά την Επικράτεια στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ με δικαίωμα ψήφου
Δικτύωση: Δυνατότητα δικτύωσης και συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις – Μέλη
Ενημέρωση/ έρευνα: Έγκαιρη ενημέρωση για τάσεις και εξελίξεις στην Ελληνική αγορά και επιμέρους αγορές που επηρεάζουν ή συνδέονται με τον κλάδο (μέσω εργαλείων όπως αποκλειστικές έρευνες, μελέτες, στατιστικά, newsletters, εγκυκλίους, δελτία τύπου καθώς και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ)
Προβολή: Η προβολή των μελών του ΠΑ.Σ.Ι.ΗΕ.Κ γίνεται και μέσω Newsletter σε μία βάση πρόσθετων επιλεγμένων αποδεκτών, εντός και εκτός Ελλάδας, που ολοένα διευρύνεται) με δυνατότητα κάθε Μέλους να δημοσιεύει το προφίλ, τα Δελτία Τύπου και τα Επιχειρηματικά Νέα του
Εκπαίδευση-Επιμόρφωση: Ειδικές τιμές στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ (τεχνικά, πωλήσεις-marketing, διοίκηση, λειτουργική διαχείριση κ.α.) και συμμετοχή σε πλήθος άλλων Hμερίδων και Workshops
Δυνατότητα ανάρτησης λογοτύπου «ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ Member» στην ιστοσελίδα και στα έντυπά τους καθώς και τοποθέτησης πλακέτας Μέλους στον χώρο τους
Παρέχεται Αιγίδα σε εκδηλώσεις των εταιρειών – Μελών
Ο χαρακτηρισμός μιας επιχείρησης ως «Μέλος ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ» αποτελεί ένα στοιχείο αναγνώρισης ποιότητας και κύρους.
Διαδικασία εγγραφής Μέλους στον ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ:
Προκειμένου μια επιχείρηση να εκκινήσει τη διαδικασία εγγραφής, χρειάζεται αρχικά να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέλους ΕΔΩ
Στη συνέχεια, όλες οι αιτήσεις νέων μελών περνάνε για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ.
Αφού γίνει δεκτή η αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ι.Η.Ε.Κ, ο Υπεύθυνος Μελών θα έρθει σε επικοινωνία με εκπρόσωπο της επιχείρησης για την τακτοποίηση της εγγραφής, καθώς και της ετήσιας συνδρομής ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Το κόστος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής διαμορφώνεται σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του τελευταίου ισολογισμού της επιχείρησης. Οι συνδρομές έχουν ισχύ 365 ημερών.